Kontakta oss

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur hejastromsund.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen hejastromsund.se är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post til inflyttarservice@stromsund.se

eller ring 0670-169 70

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Så har vi testat hejastromsund.se

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av hejastromsund.se med hjälp av Grand North som utvecklat webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes 2022-11-21.

Granskningsmetod

Webbplatsen är testad med Wave Evaluation Tool https://wave.webaim.org/, Google Lighthouse https://developers.google.com/web/tools/lighthouse samt med manuell testning.

Webbplatsen publicerades 2020-10-27.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-11-21.