Kontakta oss

Friska skoldagar utomhus

Här har du en trygg och inspirerande miljö där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att lära, växa och utvecklas. I kommunen hittar du 18 förskolor och nio grundskolor.

Skolor med utomhuspedagogik ger extra energi

Det som är kännetecknande för många av våra skolor och förskolor är närheten till naturen och den utomhuspedagogiska inriktningen. Här får eleverna från tidig ålder ta del av undervisning både i skolmiljö och ute i det skiftande landskapet. En guldkantad vardag där teori och praktik kombineras för att göra det spännande och intressant att lära sig mer om platsen där man bor.

Gymnasie- och vuxenskola

Hjalmar Strömerskolan i Strömsund är en liten och personlig gymnasieskola med högskoleförberedande program, yrkesprogram och nationellt idrottsgymnasium inom sportskytte. Här inryms även olika typer av vuxenutbildning.

Akademi Norr

Det lokala näringslivet i Norrland skriker efter mer kompetens på arbetsmarknaden. Akademi Norr bygger på samverkan med Lärcentrum och tretton kommuner från Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

Akademi Norr gör det möjligt för dig som bosätter dig i Strömsunds kommun att läsa både yrkeshögskole- och universitetsutbildningar på distans.

Icon
Faktaruta

I Strömsunds kommun finns  18 förskolor, nio grundskolor och en gymnasieskola.