Norrlands Trähus

Vi på Norrlands Trähus är stomkomponent­tillverkare och vår affärsidé är helt enkelt att leverera prefablösningar av trä till dig.

Vi strävar efter att vara den kvalitetsledande stomkomponent­tillverkaren i Sverige. Med vår erfarenhet och kunskap fungerar vi som ett tryggt stöd för våra kunder genom hela projektet och våra produkter och tjänster ska alltid levereras i rätt tid med rätt kvalitet. Vår vision är att vara stommen i ditt projekt.

Byggsystem med hög kvalitet
En stomleverans av Norrlands Trähus ger dig ett byggsystem med hög kvalitet och låga driftskostnader. Vi är specialister på att serietillverka trähuskomponenter i block för snabbt och enkelt montage på plats.

Kunskapsföretag
Redan i projektets tidiga skede finns vi där som kunskapsföretag med stöd och råd i planeringen. Vi lämnar offert på att konstruera och tillverka stommen, i samband med detta så kommer vi med råd för hur projektet ska kunna tillverkas och genomföras så effektivt som möjligt.

Vår process
Vi driver alla våra projekt enligt vårt interna system ”Vår process”, vilket säkerställer att projektet genomförs så effektivt som möjligt. Vi är med i projektets alla delar och stöttar er platsledning i deras arbete med allt från planering till genomförande.

Icon
Norrlands Trähus