Nordplåt Carmen

Nordplåt har länge varit en av Skandinaviens ledande tillverkare av högkvalitativa och eleganta stålkarmar för trädörrar. Tack vare en kundnära konstruktionsavdelning och en flexibel produktion så är vi mycket starka inom speciallösningar.

ed en effektiv och kvalitetssäker tillverkning så har vi många bra referensobjekt, inte minst när det gäller stora och komplexa sjukhusprojekt.

Tillsammans med vår samarbetspartner Caverion har vi i snart 25 år utvecklat och tillverkat renrum till forsknings- och tillverkningsindustrin inom segmenten läkemedel, bioteknik och sjukvård.

I vårt egna tillverkningsprogram ingår även hörnskydd, väggavslut samt fog- och avvisarlister till utsatta delar i byggnader.

I övrigt har vi goda möjligheter för diverse legoarbeten där vår största styrka är tunnplåt. I dagsläget producerar vi framförallt komponenter till prefabricerade byggblock och detaljer till entrepenadmaskiner, men vi har även mångårig erfarenhet av att legotillverka komponenter och montera kompletta system i tunnplåtskonstruktioner i de flesta förekommande plåtmaterial. Dessa specialprodukter efterfrågas vanligtvis av våra kunder inom byggsektorn och den mekaniska tillverkningsindustrin.

”Vi ska vara det enkla valet av samarbetspartner. Med hög kvalitet, flexibla lösningar och säkra leveranser ska vi bidra till den totalt sett bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.”

Icon
Nordplåt Carmen