Strömsund var först ut i Sverige med en tvåårig yrkeshögskoleutbildning för vindkrafttekniker år 2007. Våren 2016 miste kommunen oväntat det statliga stödet och tvingades lägga ned utbildningen. Nu har dock glädjebeskedet kommit att Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat en ny ansökan. Det innebär att Hjalmar Strömerskolan kan erbjuda 35 utbildningsplatser per år under fem år med start i höst, totalt kan det handla om 175 studenter.
Skolan är en av få som blivit beviljad fem omgångar, stödet ges endast till utbildningar som är investerings- och anläggningstunga och kan uppvisa en stor och långsiktig efterfrågan.

Läs mer på kommunens hemsida