Hösten 2008 blev Hjalmar Strömerskolan certifierad Teknikcollegeskola i region Mitt. 2015 återcertifierades skolan tillsammans med region Hälsingland.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel, som visar att skolan tillsammans med industrin i regionen utvecklar utbildningar utifrån de krav som industrin ställer.

I Teknikcollege har företagen en nyckelroll. De är aktiva i utbildningarnas inriktning och utformning, samt tillhandahåller APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) och genomför vissa kurser för eleverna. Teknikcollege arbetar efter tio kriterier som industrin anser ska vara uppfyllda för att en utbildning ska vara bra för deras behov.

Mer information om TeknikCollege