Blåsjöns Framtid Ekonomisk Förening avser att avyttra servicehuset i Ankarede då det inte längre passar in i vår affärsplan och utvecklingsstrategi för liftanläggningen och stugbyn.
Vi söker någon förening/privatperson som vill köpa Servicehuset för att driva det vidare med att ge service till fjällvandrare, skoteråkare, midsommarfirare, stugägare, sommarturister och övriga besökare i närområdet.
Servicehuset står på en egen tomtmark om ca 500 m² med egen el och avloppsanläggning.
Servicehuset innehar ett kök, duschar separerade på dam- och herravdelningar med toaletter.
Ställplatser med elstolpar finns. Köparen ansvarar för att upprätta nytt avtal med markägaren för ställplatser och elstolpar.
Om vi inte får någon lokal intressent som kan presentera en affärsplan för nuvarande användningsområde samt ett skäligt pris för byggnaden avser vi att sälja huset på öppna marknaden via mäklare.
Vid intresse vänligen kontakta oss senast den 31 december 2020
Mats Falk
falk_mats@hotmail.com
073-8449700
Henrik Mårtensson
henrik.martensson@piskog.com
070-6194109