Sedan hösten 2017 finns en ny mötesplats för unga i Hoting på Folkets hus. Tanken är att den ska vara öppen en dag i veckan för alla från årskurs 6 till och med gymnasiet.

Det är ungdomarna själva och deras föräldrar som efterfrågat en mötesplats. Nu är förhoppningen att den ska bli välbesökt varje måndag mellan klockan 16 och 21. I ungdomslokalen går det att köpa fika, spela biljard, airhockey eller bara umgås med vänner.