Det blir mer kultur för fyra- och femåring i förskolan under 2018. Strömsunds kommun har nämligen fått 250.000 av Kulturrådet för kulturinsatser i förskolan. Pengarna ska gå till upplevelser som knyter an till förskolans olika teman eller språkutvecklande arbete. Bland annat får barnen ta del av nycirkus/dansworkshop, teaterföreställningar och upplevelser inom kulturarvspedagogiken i samarbete med Jamtli.