Det ska kännas tryggare att bo i Strömsunds kommun. Det är förhoppningen med de nya medborgarlöftena.

Medborgarlöften är en ny del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet utgår från en kartläggning, med bland annat medborgardialoger, som polisen och kommunen gjorde under hösten 2016. Vid medborgardialogerna kom det fram många synpunkter som tillsammans med kunskap från polis och kommun har lett fram till ett antal medborgarlöften. Ett av dem var att genomföra en trygghetsvandring i centrala Strömsund under hösten 2017.

Representanter från kommunen, köpmännen och polisen under trygghetsvandringen.

 

Syftet med trygghetsvandringen var att utbyta tankar och synpunkter samt diskutera konstruktiva idéer med betoning på trygghet och trivsel i centrala Strömsund. Gruppen promenerade runt samhället och tittade bland annat på var belysningen kan bli bättre, vilka parkeringar och utfarter som kan kännas otrygga samt att skyltningar är tydliga.

Läs mer om medborgarlöften i Strömsunds kommun