Hjalmar Strömerskolan, kommunens gymnasieskola, får fortsatt förtroende att certifiera diplomerade gymnasieekonomer.

Så här skriver certifieringsorganet i sitt utlåtande:

”Skolbesöket visade en mycket väl fungerande skola med ett stort engagemang kring diplomeringsarbetet. Ansökan är konkret och visar tydliga exempel på skolans arbete med det lokala näringslivet.”

Hjalmar får därmed fortsätta att diplomerade gymnasieekonomer fram till 31 december 2019.