Vi vill erbjuda en trygg och inspirerande miljö där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att lära, växa och utvecklas. Det gör vi varje dag på våra 18 förskolor, nio grundskolor och på gymnasieskolan. Vi erbjuder även olika typer av vuxenutbildning.

Barnomsorg

Strömsunds kommun har 18 förskolor och dagbarnvårdare för barn mellan ett och fem år. De flesta förskolor är kommunala men det finns också ett föräldrakooperativ och en fristående förskola. Kommunen erbjuder även barnomsorg på kvällar och helger.

Grundskola

Kommunen har grundskolor i Hammerdal, Strömsund, Jormvattnet, Gäddede, Hoting, Kyrktåsjö och Backe. Vissa är små och andra stora, alla ska väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära.

Gymnasium och vuxenutbildning

I Strömsund finns Hjalmar Strömerskolan, som är en liten och personlig gymnasieskola. Skolan erbjuder högskoleförberedande program, yrkesprogram och ett nationellt idrottsgymnasium inom sportskytte – skyttegymnasiet. Skolan är även ett nav för olika vuxenutbildningar. Du som studerar på distans mot högskola eller universitet kan göra det via Lärcentum och på så sätt slippa långa resor för att göra dina tentor.