Vill din förening anordna gratis lovaktiviteter eller sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år? Då finns det möjlighet att söka bidrag från Strömsunds kommun. Hjälp till att skapa härliga upplevelser för våra barn och ungdomar!
Under 2018 betalar regeringen ut ett stort belopp till Sveriges kommuner. Pengarna ska gå till att anordna gratis aktiviteter för barn mellan 6 och 15 år under de fyra skolloven och sommarlovet.

Lovaktiviteterna ska:

 • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6 till 15 år.
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • Stimulera barn och ungas deltagande.
 • Främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.
 • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, ingen behovsprövning görs av de barn som deltar.
 • Aktiviteterna kan vara inom idrott, kultur, friluftsliv eller liknande.

Ansökningstider

 • 12 februari (inför sportlovet)
 • 12 mars (inför påsklovet)
 • 30 april (inför sommarlovet)
 • 8 oktober (inför höstlovet)
 • 12 november (inför jullovet)

Mejla ansökan till Magdalena Sannemo, kommunens ungdomskonsulent.
magdalena.sannemo@stromsund.se

Mer information
Magdalena Sannemo, 0670-164 06