Ibland hävdas att det kinesiska tecknet för ”kris” är detsamma som för ”möjlighet”. Det stämmer inte. Men det innebär inte heller att en kris inte kan ge nya möjligheter. Fråga bara Krister Blomgren.

– När krisen slog till, målade vi fan på väggen och förväntade oss det värsta. Men så illa har det inte blivit.

Orden är Krister Blomgrens. Han är vd för företaget Engcon, som tillverkar tiltrotatorer till grävmaskiner. En verksamhet som inte gynnas av den osäkerhet och de nedstängningar som coronapandemin medförde. Produkten effektiviserar användandet av grävmaskinen och kan vidga dess användningsområde.

– Våra potentiella kunder var inte villiga att investera i nya maskiner samtidigt som världen stängde ner. Vår försäljning dog under ett antal veckor, då världen var i lockdown.

Engcon har en stor del av sin försäljning i Norden. De är världens ledande tillverkare av tiltrotatorer och har en nästan 50-procentig marknadsandel. Men före pandemin bröt ut, hade de påbörjat ett arbete att slå sig in på nya marknader som Storbritannien, Frankrike och USA.

Här kan du läs hela artikeln om Engcon på Svensk Näringsliv