Jobb

Kommunen söker chef till framtid- och utvecklingsförvaltningen

Framtids- och utvecklingsförvaltningens uppdrag är att

  • Samordna satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och samhällsutveckling.
  • Ansvara för verksamheten i gymnasieskolan, vuxenutbildningen, Lärcentrum och Akademi Norr.
  • Ansvara för inflyttarservice och flyktingmottagning för personer som fått uppehållstillstånd
    i Sverige samt för mottagande och omsorg om ensamkommande barn och unga. Driva hem för ensamkommande barn.
  • Ansvara för EU-projekt med kommunal medfinansiering

I arbetsuppgifterna som chef för framtid- och utvecklingsförvaltningen ingår att leda och utveckla förvaltningens olika verksamhetsområden, arbeta med kvalitetsförbättringar och ansvara för förvaltningens måluppfyllelse.

Förvaltningen sysselsätter 150 årsarbetare och nettobudgeten uppgår till 75 miljoner kronor.

Chefen för framtid- och utvecklingsförvaltningen är föredragande i kommunstyrelsen och ansvarar för att genomföra styrelsens beslut, planera förvaltningens verksamhet, göra ekonomisk uppföljning och övrig rapportering av verksamheten.

Förvaltningschefen är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunens koncernledningsgrupp.

Tillträde i januari 2019.

Kontakt

Ingela Sonidsson, 0670-169 89
ingela.sonidsson@stromsund.se