Jobb

Gymnasieskolan söker legitimerade lärare

SFI-lärare

Till arbetsuppgifterna för SFI-lärare ingår undervisning i svenska för invandrare som innebär att ge
Eleverna språkliga redskap för att kommunicera och aktivt delta i vardags-, samhälls- och arbetslivet. Med ditt stöd utvecklar eleverna en språkförmåga som gör att de kan kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Undervisningen anpassas till elevernas förkunskaper och förutsättningar. Spännvidden för en SFI-lärare är stor, alltifrån att ge kortutbildade nyanlända grundläggande läs- och skrivfärdigheter till att undervisa akademiker med stor studievana.

Vårdlärare

Till arbetsuppgifterna ingår undervisning i gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogrammet. Mentorskap och deltagande i arbetslagsarbetet ingår också i uppdraget. Undervisningen kan också omfatta vårdutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen.

Lärare i matematik, engelska och svenska

Till arbetsuppgifterna för gymnasielärare ingår undervisning i gymnasieskolans årskurs 1–3 nationella- och introduktionsprogram. Undervisning i vuxenutbildning på gymnasie- och grundläggande nivå ingår också i uppdraget samt mentorskap och deltagande i arbetslagsarbetet.

Är du legitimerad lärare och är intresserad av arbete på gymnasiet i Strömsund? Ta gärna kontakt med oss, det kan finnas möjligheter till jobb även om du inte är lärare i matematik, engelska eller svenska.

Tillträde i augusti 2018.

Kontakt

Rektor Heidi Sundelin, 0670-161 86
heidi.sundelin@stromsund.se