Vårt näringsliv

Ekorrit AB

Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå med huvudkontor i Strömsund och filial i Östersund. Företaget har idag 15 anställda och vi arbetar främst med bokföring, bokslut och deklarationer men också med rådgivning till våra kunder.

Kompetensen är bred eftersom vi hjälper många olika branscher och företagsformer. Vi är en ISO-certifierad byrå och arbetar ständigt med utveckling och mål.

Bolaget startades 1990 av Maria och Rolf Rubensson och har nu i årsskiftet 2017/2018 tagits över av fem anställda.

Läs gärna mer på våran hemsida, www.ekorrit.se