Jobb, Vårt näringsliv

Attacus

Attacusgruppen består av tio bolag som är specialister på sina områden inom byggbranschen; fastigheter, byggentreprenader, mark och anläggning, svets och smide, trästommetillverkning och betongelementtillverkning. Attacusträhus och Attacus betonghus finns i Hammerdal.

Attacus Trähus AB konstruerar, tillverkar och levererar prefabricerade trästommar till byggindustrin.
Tillsammans är vi cirka 140 personer fördelade på två fabriker, Hammerdal i Jämtland och Fågelfors i Småland, med en sammanlagd omsättning om cirka 200 msek.

Vi söker ständigt personal

Vi kommer ut med mer information om lediga arbeten till Attacus betonghus AB framöver.

För mer information besök vår hemsida www.attacustrahus.se